Dr Nina Uszkiewicz ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi, uzyskując dyplom lekarza. Zaraz po stażu podyplomowym podjęła pracę na Oddziale Dermatologicznym w szpitalu wojewódzkim, gdzie zdobyła wiedzę i doświadczenie w leczeniu chorób skóry.
Równolegle odbywała liczne kursy uprawniające do wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej oraz diagnostyki z zakresu dermatoskopii, co potwierdzają liczne certyfikaty.
Jest zwolenniczką naturalnych i harmonijnych efektów estetycznych.
Stale podnosi kwalifikacje zawodowe, aktualizując swą wiedzę i praktykę poprzez uczestnictwo w licznych kursach, sympozjach oraz konferencjach z zakresu dermatologii oraz medycyny estetycznej. Współpracowała z prestiżowymi gabinetami na terenie województwa pomorskiego oraz łódzkiego, a od lipca 2015 prowadzi swoją własną klinikę „Skinfinity”.


🌺Yana Shyndzina jest kosmetologiem z wyższym wykształceniem medycznym. Skończyła studia medyczne na wydziale lekarskim ze specjalizacją z pediatrii. Posiada 2 letnie doświadczenie w branży medycznej i kosmetologii.
Stale stara się poszerzać swoja wiedzę i podnosić kwalifikacje biorąc udział w różnych kursach i szkoleniach.


Ukończyłem studia lekarskie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi z oceną bardzo dobrą. Aktualnie, stale podnoszę swoje kompetencje i umiejętności z zakresu medycyny estetycznej, pracując na co dzień u boku mojej mentorki dr Niny Uszkiewicz oraz biorąc udział w licznych kursach.
Każdego dnia uczestniczę w konsultacjach, doborze indywidualnego planu terapeutycznego oraz asystuje do licznych zabiegów. To właśnie praca u boku eksperta pozwala mi nauczyć się indywidualnego podejścia do każdego pacjenta oraz szerokiego wglądu w to, co należy zmienić aby efekt był długotrwały.

W swojej pracy, staram się rozpoczynać od zabiegów, które pozwalają jak najdłużej zachować skórze zdrowy wygląd oraz zgodnie z zasadą smart aging – zatrzymać jak najdłużej jej młodość. Oczekiwanym efektem jest naturalny wygląd oraz dobry stan skóry.
Wszystkie preparaty medyczne, jak i sprzęt, którego używamy w klinice wybrany został kierując się skutecznością potwierdzoną badaniami klinicznymi i certyfikatami.